Sluby zkladn

 • Kategorizace vrobku zat?d?n do sfry regulovanch/neregulovanch a sfry harmonizovan/neharmonizovan;
 • Zpracovn seznamu souvisejcch legislativnch norem evropskch sm?rnic v podob? jednotlivch na?zen vldy v?etn? harmonizovanch ?eskch technickch norem ?i technickch p?edpis?;
 • Stanoven metodiky posuzovn shody;
 • Zpracovn souboru Pr?vodn technick dokumentace;
 • Zpracovn nvod? k pouit;
 • Zpracovn analzy rizik;
 • Zajit?n ov??ovacch zkouek a certifikac provd?nch notifikovanmi osobami;
 • Zpracovn textace Prohlen o shod?, ES prohlen o shod?;
 • Zpracovn nvrh? a zajit?n vrobnch ttk? a piktogram? pro zbytkov rizika, atd.
 • Posouzen bezpe?nosti ji uvanch vrobk? (zejmna pro oblast strojnch za?zen ve smyslu a rozsahu NV 378/2001 Sb.);
 • P?prava podklad? pro znmkoprvn, licen?n a patentov ?zen.
 • Konzulta?n ?innost k problematice jednotlivch kon? v procesu uvd?n novch vrobk? na trh ?i problematice spojen s uitm vrobk? a jejich bezpe?nosti;
 • Zastoupen v problematice uvd?n vrobk? na trh v?etn? zastoupen p?i inspek?n ?innosti sttnho dozoru.

Sluby komplexn

 • Kompletn proveden celho postupu prokazovn shody v?etn? zajit?n typovch zkouek i zajit?n ?asti notifikovan osoby na procesu prokazovn shody, supervize celho procesu;
 • Proveden analzy stavu systmu uvd?n novch vrobk? na trh s odkazem na aktuln poadavky a poadovan rovn? ?een (tj. vrobk? na trh ji uvedench);
 • Kompletn zajit?n celho postupu v oblasti ?zen znmkoprvnho, patentovho, licen?nho;
 • Zpracovn a zajit?n systmovho za?len?n proces? uvd?n novch vrobk? na trh v irch souvislostech do soustavy managementu rizik (spolehlivosti, jakosti) danho subjektu;
 • Zastoupen v problematice uvd?n vrobk? na trh v?etn? zastoupen p?i inspek?n ?innosti sttnhodozoru;
 • Posouzen a sprva systmu bezpe?nosti uvanho strojnho za?zen ve smyslu a rozsahu NV 378/2001 Sb. v aktulnm zn?n.

P?klad komplexnch kontinulnch

 • Sprva podsystmu uvd?n novch vrobk? na trh, a to v irch souvislostech zastoupen v?etn? aktualizace podmnek pro posuzovn a nadstavby znmkoprvn, licen?n, patentov s trvalm zajit?nm jednotlivch kon? a za?len?nho do nad?azenho systmu managementu rizik danho subjektu (spolehlivost, jakost).

Shora uveden nen vy?erpvajcm popisem monho, ale p?kladem obvyklch kon? ve vztahu ke korektnmu uvd?n vrobk? na trh, kdy p?klad komplexnch kontinulnch slueb povaujeme za clovou rove? v poskytovn slueb.

 

Proč my …

naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: