Pro?

  • Prokzn bezpe?nosti vrobku souladem s deklarovanm nrodnm prvnm a technickm prost?edm je nedlnou sou?st produkce vrobku (i zamlenho dovenho produktu) s clem jeho uplatn?nm na trhu;
  • Je to mimo?dn? vhodn prv? v po?te?nch fzch ?et?zce kon? (nap?. nvrhov fze, obchodn pr?zkum) k uveden vrobku na trh, prv? s ohledem na vznamn? vy efekt odstran?n vad ji v tto fzi p?pravn;
  • Je to nanejv nutn v kone?nch fzch postup? (nap?. ov??ovac vrobn, marketingov podpora p?edprodejnch aktivit) k uveden vrobk? na trh ?i v p?pad? vrobku ji nekorektn? na trh uvedenho.

Jednotliv fze posuzovn bezpe?nosti vrobku uvd?nho na trh v irch souvislostech jsou obvykle vznamnou sou?st systmu rizik v rmci managementu jakosti ?i spolehlivosti, kdy souvisejcm clem postup? posuzovn shody je umonit orgn?m ve?ejn moci zajistit, aby vrobky uvd?n na trh byly ve shod?, zejmna pokud jde o ochranu zdrav a bezpe?nost uivatel? a spot?ebitel?.

 

Proč my …

originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: