Proč

  • Prokázání bezpečnosti výrobku souladem s deklarovaným národním právním a technickým prostředím je nedílnou součástí produkce výrobku (i zamýšleného dováženého produktu) s cílem jeho uplatněním na trhu;
  • Je to mimořádně vhodné právě v počátečních fázích řetězce úkonů (např. návrhová fáze, obchodní průzkum) k uvedení výrobku na trh, právě s ohledem na významně vyšší efekt odstranění vad již v této fázi přípravné;
  • Je to nanejvýš nutné v konečných fázích postupů (např. ověřovací výrobní, marketingová podpora předprodejních aktivit) k uvedení výrobků na trh či v případě výrobku již nekorektně na trh uvedeného.

Jednotlivé fáze posuzování bezpečnosti výrobku uváděného na trh v širších souvislostech jsou obvykle významnou součástí systému rizik v rámci managementu jakosti či spolehlivosti, když souvisejícím cílem postupů posuzování shody je umožnit orgánům veřejné moci zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly ve shodě, zejména pokud jde o ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů.

 

Proč my …

slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: