Uvádění výrobků na trh

…uvedení výrobku na trh podléhá mechanismům deklarace bezpečnosti výrobku pro uživatele také prostřednictvím procesů posuzování shody produktu s aktuálně platnými evropskými směrnicemi většinou v podobě národních nařízení vlády či ostatními technickými předpisy, jež se k vybrané komoditě výrobků vztahují, ať se jedná o produkty nově vyrobené či dovezené, a to i formou (ES) Prohlášení o shodě

Tzv. „novým legislativním rámcem“ je nastaveno ze strany Evropského společenství významně liberální pojetí jednotlivých postupů v uvádění nových výrobků na trh, když zároveň byla podstatná otázka odpovědnosti za bezpečnost výrobků přesunuta na výrobce …

Také podněty proč a pro koho jsou v celém procesu určujícím faktorem pro smysl a rozsah našich služeb v této oblasti k vymezení postupů jak.

více >> 

 

Proč my …

originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: