uveden vrobku na trh podlh mechanism?m deklarace bezpe?nosti vrobku pro uivatele tak prost?ednictvm proces? posuzovn shody produktu s aktuln? platnmi evropskmi sm?rnicemi v?tinou v podob? nrodnch na?zen vldy ?i ostatnmi technickmi p?edpisy, je se k vybran komodit? vrobk? vztahuj, a? se jedn o produkty nov? vyroben ?i dovezen, a to i formou (ES) Prohlen o shod?

Tzv. novm legislativnm rmcem je nastaveno ze strany Evropskho spole?enstv vznamn? liberln pojet jednotlivch postup? v uvd?n novch vrobk? na trh, kdy zrove? byla podstatn otzka odpov?dnosti za bezpe?nost vrobk? p?esunuta na vrobce

Tak podn?ty pro? a pro koho jsou v celm procesu ur?ujcm faktorem pro smysl a rozsah naich slueb v tto oblasti k vymezen postup? jak.

vce >> 

 

Proč my …

Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: