Prohlášení o shodě

Je původním písemným dokumentem výrobce (dovozce), kterým se dokládá, že výrobek je možno uvést na trh, když jsou naplněny technické požadavky na výrobky v duchu rozsahu aktuálně platné legislativy (ES – a potom ES Prohlášení o shodě či národní – a potom Prohlášení o shodě), když zároveň prohlašuje, že metodika a proces ověření shody s technickými požadavky byla provedena a prokázána vymezeným postupem. Prohlášení o shodě nezbavuje výrobce/dovozce odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem …

Formát Prohlášení

Není graficky závazně vymezen, když obsahová doporučení jsou součástí příloh k jednotlivým nařízením vlády.