Pro koho

P?slunost osob je p?mo vymezena jejich subjektivn ?ast na specifickm ?asovm okamiku uveden na trh, z n?ho je z?ejm, e z?astn?nm m?e bt:

  • vrobce;
  • za vymezench okolnost dovozce ?i ve voln?jm pojet distributor;
  • ve specifickch p?padech i jeho uivatel

a vcelku nen podstatn, zda se jedn o vrobek stanoven ?i nestanoven. Tak nestanoven vrobek mus bt bezpe?n.

P?i?azen osob do procesu uvd?n vrobk? na trh je ale vymezeno i jednotlivmi pracovnmi profesemi, kter jsou nap?.:

  • ?astny kon? sm??ujcch k uveden vrobku na trh se zohledn?nm jednotlivch fz (investi?n zm?r ? koncepty, nvrhy, studie ? konstruk?n ?een ? vroba prototypu ? ov??ovn parametr? vrobku ?i ov??ovn parametr? technologickch postup? ? vroba v dimenzi sriov, atd.);
  • odpov?dnmi nap?. za nkup stanovench vrobk? a jejich soulad s platnmi p?edpisy;
  • odpov?dnmi nap?. za bezpe?nost na ve?ejnch prostranstvch, pracovitch a za stanovovn pravidel uvd?n do provozu, po?izovn ?i likvidace stanovench vrobk?;
  • vy?izujcmi p?i nap?. zadvn ve?ejnch zakzek, jejich sou?st jsou i stanoven vrobky;
  • odpov?dnmi za sprvu internch systm? (nap?. risk management, jakost, spolehlivost, v?etn? proces? ov??en shody, atd.) ?i sprvu vrobnch technologickch za?zen, atd.
 

Proč my …

slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...


2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: