Pro koho

Příslušnost osob je přímo vymezena jejich subjektivní účastí na specifickém časovém okamžiku „uvedení na trh“, z něhož je zřejmé, že zúčastněným může být:

  • výrobce;
  • za vymezených okolností dovozce či ve volnějším pojetí distributor;
  • ve specifických případech i jeho uživatel

a vcelku není podstatné, zda se jedná o výrobek stanovený či nestanovený. Také nestanovený výrobek musí být bezpečný.

Přiřazení osob do procesu uvádění výrobků na trh je ale vymezeno i jednotlivými pracovními profesemi, které jsou např.:

  • účastny úkonů směřujících k uvedení výrobku na trh se zohledněním jednotlivých fází (investiční záměr → koncepty, návrhy, studie → konstrukční řešení → výroba prototypu → ověřování parametrů výrobku či ověřování parametrů technologických postupů → výroba v dimenzi sériové, atd.);
  • odpovědnými např. za nákup stanovených výrobků a jejich soulad s platnými předpisy;
  • odpovědnými např. za bezpečnost na veřejných prostranstvích, pracovištích a za stanovování pravidel uvádění do provozu, pořizování či likvidace stanovených výrobků;
  • vyřizujícími při např. zadávání veřejných zakázek, jejichž součástí jsou i stanovené výrobky;
  • odpovědnými za správu interních systémů (např. risk management, jakost, spolehlivost, včetně procesů ověření shody, atd.) či správu výrobních technologických zařízení, atd.
 

Proč my …

slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...


2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: