Stanovený výrobek

Stanovený (= regulovaný) je takový výrobek, který je v oblasti regulované, tedy představuje zvýšenou míru nebezpečnosti plynoucí z jeho užití a vymezená skladba procesu posouzení shody je nutnou součástí mechanismů uvádějících jej na trh.

Stanovené výrobky jsou deklarativně vymezeny prostřednictvím jednotlivých nařízení vlády pro komoditní členění skupin výrobků.