Označení CCZ

Je nepovinným označením, jakousi českou mutací označení CE či českou značkou shody, jejíž grafická podoba, provedení a umístění na výrobku je upraveno NV 179/1997 Sb. (ve znění NV 585/2002 Sb.), která prokazuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené v národních nařízeních vlády, tedy reprezentuje prokázání shody v těch oblastech, v nichž není uplatněna legislativa EU (tj. na výrobek se nevztahují harmonizované technické specifikace).

Prakticky se jedná spíše o označení používané spíše v omezené míře a specificky nejčastěji pro účely značení stavebních výrobků.

Společné uvedení CE a CCZ není přípustné.