Autorizace

Pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků a zahrnující i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím a vymezených v technických předpisech.