Přechodné období

Je obdobím souběžné platnosti národních i evropských (EU) legislativních specifikací, když je časově omezené datem účinnosti harmonizované evropské normy a končí datem, kdy je třeba ukončit platnost všech konfliktních technických předpisů v národním systému posuzování shody.

V průběhu tohoto období je možný souběh „národního“ systému posuzování shody s „evropským“. Typickou oblastí jsou zejména stavební výrobky (viz NV 163/2002 Sb. v aktuálním znění dle NV 312/2005 Sb.). Po ukončení přechodného období pouze evropský systém posuzování shody.