Co je výrobek

Základní obecná definice mající původ v textaci zákona č. 22/1997 Sb. vymezuje pojem výrobek jako „jakoukoli věc, která byla vyrobena, vytěžena či jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá“.