Certifikace

Je činností autorizované osoby prováděné v rozsahu vymezeném technickým předpisem nebo k témuž akreditované osoby prováděné na žádost výrobce, dovozce či jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčuje, že výrobek či činnosti související s jeho výrobou, popřípadě jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu.

Výrobek musí být certifikován, pokud to stanovuje příslušné nařízení vlády.