Atest

Dokument potvrzující, že výrobek splňuje normu účelu, pro nějž byl vyroben.